İÇ YILDIRIMLIK SİSTEMLERİ

İç Yıldırımlık Sistemlerinin Önemi

Bir dış yıldırımlık sistemine isabet eden yıldırım darbesinin, maksimum %50’si toprak tarafından sönümlenebilmekte, geri kalan kısmı endüktif-kapasitif kuplaj ve potansiyel farklılıklar nedeni ile yapı içindeki sistemlere yönelmektedir. Bir yapının 2 km uzağına düşecek yıldırım darbesi dahi, aynı etkiyi oluşturabilme potansiyeline sahiptir.

Elektrik-elektronik sistem ve cihazlarda maddi hasar ve kayıplara neden olan bu durum, şebeke kaynaklı kısa süreli darbeler, harmonikler, gerilim yükselmeleri ve alçalmaları ile de birleşince, ciddi bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişen mühendislik anlayışı ve ilgili standartlar gereğince, bina ve tesislerde iç yıldırımlık (surge arrester) kullanma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Toplam 28 adet ürün 1 sayfada gösterilmekte olup, 1. sayfayı görüntülemektesiniz.