Teknik Bilgiler

Eşpotansiyel Topraklama

Topraklamada en güvenli sistem eş potansiyel sistemdir. Bu sistemde tüm topraklamalar ve metal bölümler, eş potansiyel baraları ile birbirine irtibatlanır. Tesis içerisinde herhangi iki noktada oluşabilecek gerilim farkı önlenmiş ve tüm noktalarda eş potansiyel sağlanmış olur.

Yıldırımdan korunma sistemi ile eş potansiyel sistem irtibatlandırılırken, oluşabilecek aşırı gerilimlere karşı da önlem almak gerekir. Bu nedenle mutlak suretle "İç yıldırımlık" (Aşırı Gerilim Darbe Koruyucu) ürünlerinin de bu sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde elektrik-elektronik sistem ve ekipmanlar için büyük risk söz konusudur. Farklı topraklamalar birbirlerine bağlanırken potansiyel dengeleyiciler üzerinden bağlantı yapılmalıdır.

Topraklama Birleştirme İletkenine Bağlanacak Noktalar:

İletişim sistemi topraklayıcısı

Binanın temel topraklaması

İletişim kablolarının iletken dış kılıfları

Binanın çelik hasır konstrüksiyonu

İletken malzemeden yapılmış içme suyu ve pis su boruları

Merkezi ısıtma sistemi

Raylı sistem toprağı

Anten tesisatı için topraklama iletkeni

Aşırı gerilim koruma cihazlarının topraklama iletkenleri

Binalara ilişkin yıldırımdan korunma topraklaması

Bina içindeki gaz hatları (Sadece potansiyel dengelemesi için)

Koruma İletkeni (PE)

PEN iletkeni

1 kV’un üstündeki gerilimlerde transformatörlerin alçak gerilim tarafındaki yıldız noktaları

Not: Özellikle çelik kafes yapıların tüm metal kısımları iyi bir topraklama etkisi elde edilecek şekilde topraklanmalıdır. Toprağa gömülü veya toprakla temasta bulunan toprak altındaki diğer uygun konstrüksiyon kısımlar.

Topraklama Direnç Düşürücü Toz

Toprakta elektrik akımının geçişini iyonlar sağlar. Topraklama sistemi ve çevresi, hızlı iyon akışını düzenleyecek şekilde olmalıdır. Eğer toprakta bulunan iyonların hareketi az ise, direnç yüksek olur ve elektrik akımının geçişi zorlaşır. İdeal bir topraklama sisteminde elektrik akımının topraktan rahatlıkla geçebilmesi için topraklama direncinin mümkün olduğunca düşük olması gerekir. Ancak istenilen topraklama direncini yakalayabilmek her daim mümkün olmamaktadır. Topraklama Direnç Düşürücü Toz (TDM); iletkenliği artırıcı bir malzeme olup, her türlü toprak yapısında (kayalık, kumluk) topraklama direncini düşürmekle görevlidir. İletkenliği zayıf olan topraklar için ideal bir malzemedir.

Genel özellikleri:

Sistemin ömrü boyunca elde edilen direnci korur.

Zamanla çözülmez veya bozulmaz.

Donma dayanıklılığını yaklaşık %10 artırır.

Periyodik olarak kontrol edilmesine gerek yoktur.

Hazırlanması ve uygulanması için bir kişi yeterlidir.

Toprağa zararlı bir etkisi yoktur, yeraltı sularını kirletmez.

Topraklama Direnç Düşürücü Tozun Kömür Ve Tuza Göre Avantajları:

İki farklı metal yan yana geldiklerinde metaller arasındaki iyon sayılarının farklılığından dolayı aralarında potansiyel bir farkı oluşur. Bu fark, metallerin pil gibi davranmasına ve bir iyon akışı oluşmasına neden olmaktadır. Buna "galvanik korozyon" denir. Kömür ve bakır arasında da var olan elektrokimyasal potansiyelden dolayı kömür bakırın iyonlarını alır. Zamanla bakırın iyon sayısında azalma meydana gelir ve bu durum, bakırın özelliğini yitirmesiyle sonuçlanır. Tuzun ise suyla birleştiğinde oluşturduğu elektrolit bakırı korozyona uğratır ve bozar. Bununla beraber, yeraltı suları ile korunan tuz miktarı da zamanla azalmakta ve tükenmektedir.